Сајтови са којих се могу преузети историјске књиге
Добри сајтови где можете наћи историјске књиге су:
1.      Archiveнуди велики број књига енглеском, француском, српском и другим језицима. Преовлађују старе књиге, путописи, збирке докумената и мемоари;
2.      Bookzzсадржи новије монографије и синтезекоје обрађују теме из историје. Има књига на српском, енглеском, француском и другим језицима;
3.      Bookscсадржи научне чланке на многим језицима;
4.      Scribdнуди књиге на српском, енглеском и другим језицима;
5.      Docslideсадржи велики број књига, семинарских и научних радова;
6.      Documents.tipsнуди књиге и научне и семинарске радове.
Ови сајтови омогућују корисницима да постављају књиге и научне радове.

Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

Goranko Ilić
 
Advertisement
 
 
Today, there have been 1 visitors (3 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=